Pühapäev, 6. november 2011

Uus konkurss !!


Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
kuulutab välja konkursi
Taimest tulnud
Iidsed kiud –
uudsed lahendused


Kunstnikud, käsitöömeistrid ja
ettevõtjad!
Olete oodatud osalema Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu konkursil, mille eesmärgiks on tutvustada
taimseid kiude kui toorainet, millest on võimalik
luua traditsioonidel põhinevaid uusi ja tänapäevaseid
käsitööesemeid.


Toimumisaeg 1. november 2011 –
1. oktoober 2012


TINGIMUSED
• Autor võib konkursile esitada kuni kolm tööd
• Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud
või müügiks toodetud.
• Ootame konkursile töid, mille valmistamisel on
kasutatud kohalikke taimseid kiude (lina, kanep,
nõges, turvas jne).
• Soovitame töö sidumist paikkondliku eripäraga
(traditsiooniline tehnika, legend, muistend,
mälestis jms). Fookuses on materjali ilu, selle
töötlemine ja kasutamine traditsioonilise käsitöö
või sellest inspireeritud tänapäevase praktilise
eseme disaini loomisel.
• Hindamisel arvestame nii töö uudset ideed kui
teostuse kvaliteeti.
• Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks
2012 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu büroosse
Estonia pst. 5 A, IV korrus.


Töö külge kinnitage hindamiseks vajalik informatsioon:
märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on
töö nimi, autori nimi, isikukood, telefon, aadress,
e-post, pangarekvisiidid.


NB! Palume kindlasti saata tööga kaasnevad
seletused (inspiratsiooniallikas, legend, töö sündimise
lugu jne), autori foto ja tema isiku lühitutvustus
CD-l või DVD-l. Tekste ootame wordi dokumendina
ja fotosid jpg-failidena. Pärast žürii poolt parimate
tööde väljavalimist kasutame neid näituse kujundamisel
ning kataloogi koostamisel.


Soovitame maakondade käsitööseltsidel ja ühendustel
korraldada oma piirkonnas samateemalisi
konkursse ning näitusi septembris 2012.
Konkursi parimaid töid eksponeeritakse
Eesti Käsitöö Majas novembris 2012.


Konkursi õppepäevad toimuvad
27.jaanuaril 2012 Eesti Rahva Muuseumis ja
9.märtsil 2012 Tallinna Rahvaülikoolis
INFO: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
Tel. 6 604 772, faks 6 409 087
E-post info@folkart.ee, www.folkart.ee

Kommentaare ei ole: